Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần và thương mại vận tải quốc tế Châu Giang

danh mục viết tắt - đhđcđ : đại hội đông cổ đông - hđqt : hội đồng quản trị - tk : tài khoản - ccdc : công cụ dụng cụ - nvl : nguyên vật liệu - bhxh : bảo hiểm

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:2423|Tải về:4|Số trang:43

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: