/ 43

Tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần và thương mại vận tải quốc tế Châu Giang

Upload: SonNguyen.dokovn|Ngày: 05/05/2012|Lượt xem: 3450|Tải về: 7|Cấp: Đại học

danh mục viết tắt - đhđcđ : đại hội đông cổ đông - hđqt : hội đồng quản trị - tk : tài khoản - ccdc : công cụ dụng cụ - nvl : nguyên vật liệu - bhxh : bảo hiểm xã hội - gtgt : giá trị gia tăng - xnk : xuất nhập khẩu - xn : xí nghiệp - px : phân xưởng - tmvt thương mại vận tải danh mục bảng biểu - hì

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]