/ 38

Tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây lắp I - Petrolimex

Upload: TimeChangingRain.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1376|Tải về: 2|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong xu hướng phát triển chung của đất nước đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển nhanh ở nước ta. xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, là điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình cnh - hđh đất nước. thực tế thực tập giai đoạn vừa qua tại công ty cổ phần xây lắp i-petrolimex em thấy : gần 40 năm tồn tại và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đi vào ổn định và phát triển, công ty đã dần khẳng định được vị trí trên thị trường. điều đó cho thấy công ty cổ phần xây lắp i - petrolimex đã có giải pháp đồng bộ, các định hướng kế hoạch cụ thể, lợi nhuận của...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.