Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tổ chức bộ máy kế toán và công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xây lắp I - Petrolimex

lời mở đầu trong xu hướng phát triển chung của đất nước đặc biệt là trong cơ chế thị trường hiện nay, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển nhanh

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1233|Tải về:2|Số trang:38

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: