Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống tài khoản của công ty TNHH dược phẩm VIỆT CƯỜNG.

Cấp:Đại học|Lượt xem:2038|Tải về:1|Số trang:30 | Ngày upload:09/01/2012

phần 1 : tổng quan về công ty tnhh dược phẩm việt cường 1.1 . lịch sử hình thành và phát triển của công ty tnhh dược phẩm việt cường 1.1.1 .g

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.