/ 15

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH KINH TẾ, TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP PVI.

Upload: ThongVu.dokovn|Ngày: 15/11/2013|Lượt xem: 165|Tải về: 1|Cấp: Đại học

Trong năm 2011 Việt Nam đã có hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản và rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng định được mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, cũng như xác định được một các đầy đủ, đúng đắn, nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm năng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất của mình

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.