Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổ chức dạy học chương "Động Lực Học Chất Điểm" vật lý 10 ban cơ bản gắn với thực tiễn nhằm tạo hứng thú học tập cho HS và nâng cao hiệu quả dạy học

Cấp:Đại học|Lượt xem:715|Tải về:2|Số trang:163 | Ngày upload:13/08/2012

ms: lvvl-ppdh025 số trang: 163 ngành: vật lý chuyên ngành: lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý trường: đhsp tphcm năm: 2009 giới thiệu luận văn mở đầu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.