/ 36

Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

Upload: NamIem.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 957|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu hoạt động kinh tế là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần để thoả mãn nhu cầu đời sống phát triển của con người và xã hội. để quản lý kinh tế tài chính ở một nền kinh tế, ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chóng ta không thể không nói tới vai trò của công tác kế toán. trong đó công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp thương mại. vì vậy việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần thép vật tư kim khí, tại phòng kế toán em đã tìm hiểu sâu về công tác bán hàng và...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.