/ 31

Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

Upload: NamIem.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1090|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu hoạt động kinh tế là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần để thoả mãn nhu cầu đời sống phát triển của con người và xã hội. để quản lý kinh tế tài chính ở một nền kinh tế, ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chóng ta không thể không nói tới vai trò

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]