Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty

Cấp:Đại học|Lượt xem:962|Tải về:0|Số trang:36 | Ngày upload:09/01/2012

lời nói đầu hoạt động kinh tế là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần để thoả mãn nhu cầu đời sống phát triển của con người

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.