/ 66

Tổ chức hạch toán nguồn kinh phí và chi nguồn kinh phí sự nghiệp ở chi cục thuế Tiên Du – Bắc Ninh

Upload: LeDem.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 3068|Tải về: 7|Cấp: Đại học

lời mở đầu kế toán hành chính- sự nghiệp với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý, bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán nhà nước có chức năng tổ chức hệ thống thông tin toàn diện, liên tục có hệ thống về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]