/ 35

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay trong các đơn vị hành chính-sự nghiệp

Upload: AnAn.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 472|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu tiền lương là một bộ phận thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được phân phối cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đong góp cho xã hội. tiền lương có tác dụng khuyến khích người lao động tích cực tham gia sản xuất, nâng cao trình độ nghề nghiệp của h

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]