/ 36

Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương hiện nay trong các đơn vị hành chính-sự nghiệp

Upload: AnAn.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 379|Tải về: 5|Cấp: Đại học

lời mở đầu tiền lương là một bộ phận thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được phân phối cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động mà họ đong góp cho xã hội. tiền lương có tác dụng khuyến khích người lao động tích cực tham gia sản xuất, nâng cao trình độ nghề nghiệp của họ.tiền lương nói riêng và thu nhập nói chung của người lao động có xu hướng ngày càng tăng lên. tiền lương có hai hình thức chính : tiền lương trả theo sản phẩm : được xây dựng trên cơ sở định mức trung bình tiên tiến mà số đông những người sản xuất có thể đạt được.tiền lương theo sản phẩm là hình thức thúc đẩy người lao động quan tâm nhiều đến kết quả lao động của mình, do đó có tác dụng lớn tới việc tăng năng suất lao động. tiền lương...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.