/ 42

Tổ chức hoạt động mỹ thuật ngoài trời

Upload: MinhDinhNguyen.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 1811|Tải về: 1|Cấp: Đại học

bài kiểm tra giữa kỳ môn : tsổ chứchoạt động mỹ thuật ngoài trời a. mở bài : i. lý do chọn đề tài: _xuất phát tứ ý tưởng muốn tìm mét đề tài mới cho bài tập tìm hiểu về một hình thức tổ chức hoạt đông mỹ thuật ngoài trời của môn học "phương pháp tổ chúc hoạt động mỹ thuật" _nhận thấy quảng cáo ngoài trời là môt "phạm vi hoạt đông" mới của mỹthuật ứng dông nói riêng cũng như mỹ thuật nói chung. _quảng cáo ngoài trời là một đề tài có nội dung phong phú không chỉ phù hợp với yêu cầu của một bài tập tìm hiểu thu hoạch mà nó còn là một mảng với nhiều vấn đề thó vị. _quảng cáo ngoài trời mới nhưng gần gũi, dễ và thường xuyên bắt gặp hàng ngày .bởi vậy sẽ không quá khó khăn cho việc tìm tài liệu cũng như đi thực...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.