/ 17

toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế

Upload: QuynhDao.dokovn|Ngày: 06/04/2012|Lượt xem: 2190|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời mở đầu thời đại ngày nay,quan hệ kinh tế quốc tế phát triển rất mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sõu,trở thành một xu hướng tất yếu mà không một quốc gia nào có thể phát triển nếu đứng ngoài xu thế đú.toàn cầu hóa kinh tế lôi cuốn mọi quốc gia vào vũng xoỏy của nó, dù là quốc gia tiên tiến hay lạc hậu, phát triển hay chậm phát triển. quốc gia nào nắm bắt được thời cơ,vượt qua được thử thách sẽ phát triển nhanh hơn, ngược lại sẽ bị tụt hậu xa hơn. trong bối cảnh đó, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, hội nhập vào quá trình toàn cầu hóa là tất yếu đối với mọi quốc gia. việt nam ta cũng không phải là ngoại lệ, vì vậy chúng ta cũng cần chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, song cũng cần tránh những vấn...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.