Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tội mua bán trái phép chất ma tuý – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Cấp:Đại học|Lượt xem:3071|Tải về:20|Số trang:61 | Ngày upload:16/07/2012

lời cảm ơn với tất cả tình cảm của mình, em xin tỏ lòng kính trọng và cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo, thạc sĩ trần đức thìn, người đã tận tình hướng dẫn, động viê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.