Tổng quan tài liệu về các phương pháp cố định tế bào nấm men rượu vang

Upload: HuongDo.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1292|Tải về: 6|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu chương i:tổng quan i.1 nấm men i.1.1 đặc điểm hình thái và cấu tạo i.1.2 ứng dụng trong công nghiệp i.1.3 tác hại của nấm men i.2 nấm men rượu vang i.2.1 phân loại i.2.2 đặc điểm của các loài nấm men rượu vang i.2.3 trình tự lên men của các giống nấm men trong quá trình lên men v

Mục lục

Lời mở đầu

Chương I:TỔNG QUAN

I.1 Nấm men

I.1.1 Đặc điểm hình thái và cấu tạo

I.1.2 Ứng dụng trong công nghiệp

I.1.3 Tác hại của nấm men

I.2 Nấm men rượu vang

I.2.1 Phân loại

I.2.2 Đặc điểm của các loài nấm men rượu vang

I.2.3 Trình tự lên men của các giống nấm men trong quá trình lên men vang

I.2.4 Chỉ tiêu chọn lựa nấm men vang

I.2.5 Kết hợp các giống nấm men và sử dụng kỹ thuật di truyền trong sản xuất rượu vang

Chương II:CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH TẾ BÀO

II.1 Các phương pháp cố định tế bào

II.1.1 Cố định trên bề mặt chất mang rắn

II.1.2 Nhốt trong khung mạng xốp (tạo gel)

II.1.3 Keo tụ tế bào (tạo hạt)

II.1.4 Nhốt bằng phương pháp cơ học bên trong một màng chắn

II.2 Yêu cầu về chất mang

II.3 Ưu, nhược điểm của tế bào cố định

II.3.1 Ưu điểm của tế bào cố định hơn tế bào tự do

II.3.2 Nhược điểm của tế bào cố định

Chương III:CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN RƯỢU VANG

III.1 Cố định trên bề mặt chất mang rắn

III.1.1 Nguyên tắc thực hiện

III.1.2 Các chất mang

III.1.2.1 Vỏ nho

III.1.2.2 Miếng táo

III.1.2.3 Vật liệu cellulose đã loại lignin (DCM)

III.1.2.4 Đá kissiris

III.1.2.5 DEAE-cellulose

III.2 Nhốt trong khung mạng xốp

III.2.1 Polyvinyl alcohol

III.2.2 K-carrageenan

III.2.3 Cố định nấm men trong gel alginate

III.2.3.1 Alginate

III.2.3.2 Cơ chế tạo gel

III.2.3.3 Ưu nhược điểm của việc cố định nấm men trong gel alginate

III.2.3.4 Ảnh hưởng của thành phần alginate và các điều kiện tạo gel đến độ bền gel và quá trình lên men

III.3 Nhốt bằng phương pháp cơ học bên trong một màng chắn

III.3.1 Màng membrane alginat.

III.3.2 Màng vi bao sinh học (biocapsule)

III.4 Thiết bị phản ứng membrane

Tài liệu tham khảo

----------------------------------------

SVTH: Trường ĐHBK TPHCM

GVHD: ThS Tôn Nữ Minh Nguyệt

[Ẩn quảng cáo]