/ 20

Tổng quan về chính sách tiền lương ở Việt Nam

Upload: CaoAnhDuy.dokovn|Ngày: 04/12/2011|Lượt xem: 3597|Tải về: 14|Cấp: Đại học

tổng quan về chính sách tiền lương ở việt nam i-khái niệm về chính sách tiền lương: 1. khái niệm : chính sách là một trong những công cụ quản lý quan trọng, thông qua đó chủ thể quản lý tác động vào đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra. chính sách là sách lược và kế hoạch cụ thể nhằm đạt một mục đích nhất định, dựa vào đường lối chính trị chung và tình hình thực tế mà đề ra. có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chính sách. chính sách phải được xây dựng trên cơ sở thực tế khách quan, phải đảm bảo tính khách quan. chính sách mang tính lịch sử, nó chỉ phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhất định. khi các đối tượng và môi trường thay đổi thì chính sách phải thay đổi theo để tránh lỗi thời và tăng tính hiệu lực của nó. trong...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.