Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổng quan về công nghệ cán thép

Cấp:Đại học|Lượt xem:4501|Tải về:25|Số trang:106 | Ngày upload:25/10/2012

chương i tổng quan về công nghệ cán thép 1.1 giới thiệu chung 1.1.1 khái quát chung cán là một hình thức gia công bằng áp lực để làm thay đổi hình dạng và kích

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.