Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổng quan về hệ thống thông tin di động GSM

Cấp:Đại học|Lượt xem:1703|Tải về:9|Số trang:24 | Ngày upload:05/06/2012

mục lục (-----( chương i: tổng quan về hệ thống thông tin di động gsm. 1.1 giới thiệu về mạng thông tin di động gsm 1.2 lịch sử phát triển của mạng thông tin di

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.