Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Tổng quan về hệ thống thông tin di động GSM

mục lục (-----( chương i: tổng quan về hệ thống thông tin di động gsm. 1.1 giới thiệu về mạng thông tin di động gsm 1.2 lịch sử phát triển của mạng thông tin di

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1430|Tải về:9|Số trang:24

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Ngày tạo: