/ 24

Tổng quan về hệ thống thông tin di động GSM

Upload: PhamTheQuan.dokovn|Ngày: 05/06/2012|Lượt xem: 1683|Tải về: 9|Cấp: Đại học

mục lục (-----( chương i: tổng quan về hệ thống thông tin di động gsm. 1.1 giới thiệu về mạng thông tin di động gsm 1.2 lịch sử phát triển của mạng thông tin di động gsm 1.3 các đặc tính của mang thông tin di động gsm 1.4 các dịch vụ trong mang gsm chương ii: các cấu trúc-chức năng và các thành phần của mạng. 2.1 cấu trúc mạng thông tin di động gsm 2.2 các phần tử của mạng 2.3 cấu trúc địa lý 2.4 các trường hợp thông tin chương iii: giao diẹn vô tuyến. 3.1 các kênh vật lý và logic 3.2 cấu trúc cụm 3.3 cấu trúc khung chương iv: báo hiẹu gsm. 4.1 các lớp chức năng của gsm 4.2 các giao diện trong gsm (----------( chương i tổng quan về hệ thống gsm 1.1 giới thiệu về mạng gsm gsm ( global system for mobile communication) là hệ thống thông tin...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.