Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Cấp:Đại học|Lượt xem:334|Tải về:0|Số trang:28 | Ngày upload:28/11/2011

lời nói đầu vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định cho quá trình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. đặc biệt là để đạ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.