/ 28

Tổng quan về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Upload: AnhDung.dokovn|Ngày: 28/11/2011|Lượt xem: 401|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lời nói đầu vốn luôn được coi là một trong những nhân tố quyết định cho quá trình sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. đặc biệt là để đạt tăng trưởng kinh tế cao, vấn đề tạo nguồn vốn và sử dụng nó một cách có hiệu quả càng trở nên cần thiết đối với tất cả các quốc gia muốn t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]