Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trà - cà phê - ca cao lên men (49trang)

Cấp:Đại học|Lượt xem:413|Tải về:3|Số trang:49 | Ngày upload:13/08/2012

phần i: trà lên men i giới thiệu về trà 1.giới thiệu về trà 2. giới thiệu về trà ii.quy trình sản xuất 1. quy trình sản xuất trà đen 2. một số quy trình sản xuấ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.