Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trắc nghiệm môn giải phẫu

Cấp:Đại học|Lượt xem:3854|Tải về:13|Số trang:21 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đề chọn nhiều câu đúng: 1. các phương tiện giữ gan bao gồm: a. tĩnh mạch chủ dưới b. động mạch chủ bụng c. dây chằng vành d. dây chằng liềm e. mạc treo tràng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.