/ 21

Trắc nghiệm môn giải phẫu

Upload: ThanhNam.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4690|Tải về: 24|Cấp: Đại học

đề chọn nhiều câu đúng: 1. các phương tiện giữ gan bao gồm: a. tĩnh mạch chủ dưới b. động mạch chủ bụng c. dây chằng vành d. dây chằng liềm e. mạc treo tràng trên 2. rốn gan gồm có các thành phần sau; a. tĩnh mạch cửa b. động mạch gan chung c. động mạch gan riêng d. ống mật e. rễ mạc nối nhỏ 3. đư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]