Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

trách nhiệm bồi thường thiệt hại (btth) ngoài hợp đồng được quy định khá cụ thể trong blds 2005. tuy nhiên, trách nhiệm này không phải trong mọi trường hợp đều

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:451|Tải về:9|Số trang:21

Thông tin tài liệu

Cấp:

Chuyên mục:

Ngày tạo: