/ 21

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Upload: PhucIn.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 803|Tải về: 11|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

trách nhiệm bồi thường thiệt hại (btth) ngoài hợp đồng được quy định khá cụ thể trong blds 2005. tuy nhiên, trách nhiệm này không phải trong mọi trường hợp đều được đặt ra cho người trực tiếp gây thiệt hại. việc tìm hiểu những quy định của pháp luật về vấn đề này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]