/ 24

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính

Upload: VukhungTran.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 4970|Tải về: 22|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán độc lập, đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. kiểm toán chính là sự xác nhận tính khách quan, tính chuẩn xác của thông tin; và quan trọng hơn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]