/ 24

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính

Upload: VukhungTran.dokovn|Ngày: 03/12/2011|Lượt xem: 4465|Tải về: 17|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán độc lập, đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. kiểm toán chính là sự xác nhận tính khách quan, tính chuẩn xác của thông tin; và quan trọng hơn là qua đó để hoàn thiện quá trình quản lý, hoàn thiện quá trình tổ chức thông tin, phục vụ có hiệu quả cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán. từ những năm đầu của thập kỷ 90, sù ra đời của các công ty kiểm toán của việt nam, cùng với sự tham gia trong một số lĩnh vực của các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, hoạt động kiểm toán ở việt nam đã được hình thành và bước đầu phát triển. kiểm toán đã trở thành một nghề...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.