/ 101

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp

Upload: DucTrien.dokovn|Ngày: 23/02/2013|Lượt xem: 7672|Tải về: 120|Cấp: Đại học

mục lục phần mở đầu 5 1. tính cấp thiết của đề tài. 5 2. tình hình nghiên cứu. 6 3. mục đích nghiên cứu. 7 4. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7 5. phương pháp nghiên cứu. 8 6. kết cấu của đề tài. 8 chương 1: những vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 9 1.1. giới thiệu chung 9 1.1.1. và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]