Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam Thực trạng và Giải pháp

mục lục phần mở đầu 5 1. tính cấp thiết của đề tài. 5 2. tình hình nghiên cứu. 6 3. mục đích nghiên cứu. 7 4. đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7 5. phương pháp

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:4659|Tải về:60|Số trang:101

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: