/ 28

Trẻ em, đó là tương lai của đất nước, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia

Upload: KeongotNguyet.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4871|Tải về: 3|Cấp: Đại học

mục lục phần i - những vấn đề chung i.lí do chọn đề tài. ii.mục đích nghiên cứu. iii.nhiệm vụ nghiên cứu. iv.đối tượng-khách thể và vi nghiên cứu. v.giả thiết nghiên cứu. vi.phương pháp nghiên cứu. phần ii - nội dung nghiên cứu chương i - một số vấn đề lí luận cơ bản i.tìm hiểu các khái niệm 1.khái

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]