Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất

Cấp:Đại học|Lượt xem:1523|Tải về:11|Số trang:84 | Ngày upload:13/08/2012

mục lụctrangphần mở đầuchương 1: quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và trích lập dự phòng để xử lý rrtd1.1 những vấn đề chung ..... 11.1.1 khái niệm về

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.