/ 84

Trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đệ Nhất

Upload: HachikoLongVong.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1523|Tải về: 11|Cấp: Đại học

mục lụctrangphần mở đầuchương 1: quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và trích lập dự phòng để xử lý rrtd1.1 những vấn đề chung ..... 11.1.1 khái niệm về rủi ro trong kinh doanh nh..... 11.1.2 quản trị rủi ro ..... 11.1.3 các loại rủi ro chủ yếu ..... 21.1.4 các nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong kinh doanh nh..... 31.2 rủi ro tín dụng ..... 41.2.1 khái niệm ..... 41.2.2 đánh giá rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng ..... 41.2.3 biện pháp xử lý khi có rrtd: nhiều biện pháp, trong đó có sử dụng dự phòng rrtd ..... 71.3 qui định về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ..... 81.3.1 phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể ..... 81.3.2 dự phòng chung ..... 101.3.3 sử dụng dự phòng ..... 111.3.4 hạch toán , báo cáo ..... 121.4 sự cần thiết phải trích lập dự phòng rủi...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.