Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Trình bày và so sánh các loại hình kiểm toán theo chức năng và theo chủ thể? Tiêu chuẩn, trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập theo quy định hiện hành của Việt Nam. Các điều kiện để được hành nghề kiểm toán ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:14284|Tải về:26|Số trang:17 | Ngày upload:08/01/2013

mục lục i/ giới thiệu sơ qua về quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán 1 1.1 lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán 1 1.1.1 lịch sử ra đời và

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.