/ 17

Trình bày và so sánh các loại hình kiểm toán theo chức năng và theo chủ thể? Tiêu chuẩn, trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập theo quy định hiện hành của Việt Nam. Các điều kiện để được hành nghề kiểm toán ở Việt Nam

Upload: SeijunNguyen.dokovn|Ngày: 08/01/2013|Lượt xem: 14031|Tải về: 26|Cấp: Đại học

mục lục i/ giới thiệu sơ qua về quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán 1 1.1 lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán 1 1.1.1 lịch sử ra đời và phát triển của kiểm toán trên thế giới: 1 1.2.2 quá trình phát triển của hoạt động kiểm toán ở việt nam 2 1.1.3 khái niệm kiểm toán 4 1.1.4 bản chất của kiểm toán 6 ii/ trình bày và so sánh các loại hình kiểm toán theo chức năng và theo chủ thể. 6 1/ theo chức năng kiểm toán 6 1.1 / kiểm toán (báo cáo)tài chính: 6 1.2/ kiểm toán tuân thủ : 7 1.3 / kiểm toán hoạt động 8 2/ phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán 10 2.1 / kiểm toán nội bộ 10 .2.2 / kiểm toán nhà nước 10 2.3 / kiểm toán độc lâp 11 iii//tiêu chuẩn, trách nhiệm của kiểm toán...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.