Trình bày vai trò của hoạt động và giao tiếp trong đời sống

Upload: NguyenThuHuong.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 2085|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Chuyên mục:

giới thiệu con người có nguồn gốc xuất thân từ động vật, trải qua hàng ngàn năm lịch sử cùng sự biến đổi của các giá trị vật chất, cho đến ngày nay thì động vật vẫn là động vật, còn con người ngày càng đạt được những bước tiến dài trong lịch sử tiến hoá của mình. hai yếu tố cơ bản làm nên sự khác b

GIỚI THIỆU

Con người có nguồn gốc xuất thân từ động vật, trải qua hàng ngàn năm lịch sử cùng sự biến đổi của các giá trị vật chất, cho đến ngày nay thì động vật vẫn là động vật, còn con người ngày càng đạt được những bước tiến dài trong lịch sử tiến hoá của mình. Hai yếu tố cơ bản làm nên sự khác biệt giữ con người và động vật đó là hoạt động và giao tiếp. Vậy hoạt động và giao tiếp có vai trò như thế nào trong đời sống con người thì chúng ta càng đi sâu vào tìm hiểu.

Vai trò của hoạt động

Con người sống có nghĩa là con người hoạt động, không có hoạt động thì con người không thể tồn tại được. Trong quá trình hoạt động của con người tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần. Vậy hoạt động là một hình thức tích cực của mối qua lại giữa con người với thế giới xung quanh.

Hoạt động là sự tác động qua lại có định hướng giữa con người với thế giới xung quanh hướng biến đổi nó, nhằm thoả mãn nhu cầu của mình.

Hoạt động chính là sự tác động có mục đích , có chủ định của con người đến thế giới xung quanh nhằm thoả mãn những lợi ích nhất định của xã hội. Động vật hoàn toàn thụ động trước thế giới xung quanh. Hoạt động sống của chúng thể hiện sự thích ứng sinh hoạt của cơ thế đối với tác động của môi trường sống. Còn con người biết tách mình ra khỏi thế giới biết tác mình ra khỏi thế giới khách quan tìm hiểu và khám phá những quy luật của nó, tác động cải tạo, biến đổi nó. Khi tác động vào thế giới xung quan, con người biết đề ra những mục đích cụ thể, hướng tới thoả mãn những nhu cầu nhất định.

[Ẩn quảng cáo]