Danh mục

Danh sách luận văn

Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu trong Công ty TNHH TMDV Vận tải-Xây dựng Hoàng Kim
Đặc điểm kế toán một số phần hành kế toán chủ yếu trong Công ty TNHH TMDV Vận tải-Xây dựng Hoàng Kim

Ngày tạo: 28/01/2013|Lượt đọc: 1288|Số lần tải: 12

lời mở đầu trong nền ngày càng phát triển của việt nam cũng như trên thế giới, nhất là từ khi việt nam ra nhập wto thì nền kinh tế ngày càng tăng trưởng mạnh. để có được những thành công to lớn của đất nước như hôm nay, chúng ta không thể không nhắc...

Đánh dấu chủ đề
công tác BHLĐ trong lao động.
công tác BHLĐ trong lao động.

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 681|Số lần tải: 2

chó thých bhl§ : b¶o hé lao (r)éng. bnn : bönh nghò nghiöp. tnl§ : tai n¹n lao (r)éng. at-vsv : an toµn vö sinh viªn. cbcnv : c¸n bé c"ng nh(c)n viªn. nl§ : ng­êi lao (r)éng . nsdl§ : ng­êi sö dông lao (r)éng. at-vsl§ : an toµn vö sinh lao (r)éng. c...

Đánh dấu chủ đề
Sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 563|Số lần tải: 1

mở đầu năm 1975, giải phóng miền nam, đất nước việt nam hoàn toàn độc lập, hai miền nam bắc thống nhất, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội (cnxh). sự lựa chọn con đường đi lên cnxh ở nước ta là sự lự...

Đánh dấu chủ đề
Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 578|Số lần tải: 0

a.mở đầu trong thời đại xã hội nào, những người lao động sản xuất trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo côn...

Đánh dấu chủ đề
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 2444|Số lần tải: 2

lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào việt nam phần 1 lý luận giá trị thặng dư i. điều kiện sản xuất ra giá trị thặng dư i.1. tiền biến thành tư bản tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. mọi tư bản đều biểu hiện dưới một hình thái...

Đánh dấu chủ đề
Vận dụng lí luận về địa tô của Mac trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở VIÊT NAM
Vận dụng lí luận về địa tô của Mac trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở VIÊT NAM

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 1473|Số lần tải: 3

phần mở đầu đất nước ta đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước trải qua nhiều giai doạn ,nhiều thời kì ,mỗi thời kì tồn tại những quan h thức tư hữu khác nhau .và cho đến ngày nay, khi đất nươc đang trên đà phát triển để trở thành con rồng...

Đánh dấu chủ đề
Tín dụng ngân hàng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tín dụng ngân hàng trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 445|Số lần tải: 0

phần i: phần mở đầu chủ nghĩa hội muốn tồn tại và phát triển cũng cần phải có một nền kinh tế tăng tưởng và phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu xhcn về tư liệu sản xuất. cơ sở vật chất kỹ thuật của cnxh phải được x...

Đánh dấu chủ đề
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 895|Số lần tải: 1

mục lục trang mục lục. 1 a. phần mở đầu 3 b. phần nội dung. 4 chương i: tính tất yếu hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam. 4 1. các nền kinh tế đã trải qua. 4 2. kinh tế thị trường là một tất yếu đối với cnxh 7 ch...

Đánh dấu chủ đề
Giải pháp thúc đẩy Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta
Giải pháp thúc đẩy Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 1473|Số lần tải: 0

lời mở đầu nước ta là một nước đang phát triển, nền kinh tế nước ta vẫn còn rất lạc hậu so với các nước trong khu vực và các nước trên thế giới. vì vậy đảng ta và nhà nước ta coi nhiệm vụ cnh - hđh đất nước, đưa đất nước thoát khỏi trình trạng nghèo...

Đánh dấu chủ đề
Hội nhập AFTA cơ hội và thách thức đối với các Doanh nghiệp Công nghiệp Việt Nam.
Hội nhập AFTA cơ hội và thách thức đối với các Doanh nghiệp Công nghiệp Việt Nam.

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 875|Số lần tải: 1

lời mở đầu trong xu hướng quỗc tế hoá đời sống kinh tế thế giới, với những cấp độ toàn cầu hoávà khu vực hoá, lực lượng sản xuất phát triển vượt ra ngoài phạm vi biên giới của mỗi quốc gia, sự phân công lao động , quốc tế phát triển cả về bề rộng lẫn...

Đánh dấu chủ đề
Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các gi...

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 857|Số lần tải: 0

đề án: phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam. và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. phần mở đầu bước ngoặc lớn nhất của cách mạng việt nam đó là sự r...

Đánh dấu chủ đề
Tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn thực trạng và giải pháp (Qua nghiên cứu 3 xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi)
Tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn thực trạng và giải pháp (Qua nghiên cứu 3 xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi)

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 1629|Số lần tải: 4

tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn thực trạng và giải pháp (qua nghiên cứu 3 xã thuộc tỉnh quảng ngãi) trần thị kim quảng ngãi nằm trong khu vực duyên hải miền trung, cách thủ đô hà nội 890 km về phía nam, thành phố hồ chí minh 840 km về phía ...

Đánh dấu chủ đề
Chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa
Chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 4452|Số lần tải: 10

chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa i. chính trị tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa là đối tượng nghiên cứu của chính trị học so sánh ở thời kỳ đương đại chính trị học so sánh là một lĩnh vực đặc thù, một chuyên ngành trong hệ thống các ...

Đánh dấu chủ đề
Con đường thứ Ba của Công đảng Anh và Đảng Dân chủ xã hội Đức hiện nay
Con đường thứ Ba của Công đảng Anh và Đảng Dân chủ xã hội Đức hiện nay

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 579|Số lần tải: 3

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trào lưu dân chủ xã hội có lịch sử hình thành từ hơn một thế kỷ nay và phát triển qua các giai đoạn với những thăng trầm phức tạp. từ đầu những năm 80 đến giữa những năm 90 của thế kỷ xx, các đảng dân chủ xã hội ở ...

Đánh dấu chủ đề
Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo quân dân tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh từ 1973 đến 1975
Đảng bộ tỉnh Mỹ Tho lãnh đạo quân dân tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh từ 1973 đến 1975

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 536|Số lần tải: 0

học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn văn sơn đảng bộ tỉnh mỹ tho lãnh đạo quân dân tiến công và nổi dậy giải phóng toàn tỉnh từ 1973 đến 1975 chuyên ngành : lịch sử đảng cộng sản việt nam mã sè : 60 22 56 luận văn thạc sĩ lịch sử người hướn...

Đánh dấu chủ đề
Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ở Việt Nam hiện nay
Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở xã ở Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 428|Số lần tải: 0

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài: cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nhà nước việt nam dân chủ cộng hoà ra đời đánh dấu một bước chuyển biến vô cùng trọng đại của dân tộc ta. nó đập tan ách thống trị thực dân tàn bạo, xoá bỏ chế độ phong kiến ...

Đánh dấu chủ đề
Tìm hiểu vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam
Tìm hiểu vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 775|Số lần tải: 4

mở đầu trong thời đại ngày, đảng cầm quyền bao giờ cũng giữ vai trò lãnh đạo, chi phối toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt và trực tiếp nhất là nhà nước; bằng nhà nước và thông qua nhà nước để thực hiện mục tiêu, chiến lược của mình. giành, giữ và t...

Đánh dấu chủ đề
Tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 645|Số lần tải: 2

mở đầu 1.tính cấp thiết của đề tài bắc ninh là một tỉnh nằm ở phía đông bắc đồng bằng bắc bộ, trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm hà nội- quảng ninh- hải phòng của miền bắc việt nam. bắc ninh nổi tiền là vùng đất "văn vật", "địa linh nhân kiệt" và...

Đánh dấu chủ đề
Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay
Vấn đề giáo dục lý luận Mác - Lênin cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam hiện nay

Ngày tạo: 29/10/2012|Lượt đọc: 521|Số lần tải: 2

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài trong văn kiện đại hội đảng ix đảng ta khẳng định: "đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước việt nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa mác-lênin và tư tưởng hồ chí minh". cùng với tư t...

Đánh dấu chủ đề
Top user
Top Upload
Doko trên mạng xã hội

Yêu cầu tài liệu

Hỗ trợ: support@doko.vn

[Ẩn quảng cáo]