/ 11

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Upload: LeThao.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 12878|Tải về: 26|Cấp: Đại học

lời mở đầu ! chủ tịch hồ chí minh, người ta gọi bác là vị cha già dân téc, người anh hùng giải phóng dân téc, danh nhân văn hoá thế giới. người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân téc. người đã dành hết tình cảm yêu thương cho mọi thế hệ người dân việt nam. người là cha, là

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]