/ 37

Tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

Upload: MaiThao.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 17598|Tải về: 29|Cấp: Đại học

chương vi tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân a - mục đích, yêu cầu - mục đích nghiên cứu những nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân - yêu cầu nắm vững những nội dung cơ bản trong tư tưởng hồ chí minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân b. cấu trúc chương: gồm 3 phần i. quan điểm của hồ chí minh về dân chủ ii. quan điểm hồ chí minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân kết luận c. thời gian giảng: 5 tiết d. phương pháp: - phương pháp chủ yếu: thuyết trình, phát vấn - ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: thảo luận, xêmina, so sánh, lôgíc,... e. tài...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.