/ 114

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI

Upload: TieuNhatNguyet.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 9949|Tải về: 25|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam, trong đó có tư tưởng về dân vận - mét bộ phận hết sức quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà người để lại cho đảng và nhân dân các dân téc ở nước

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]