Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân ở tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI

Cấp:Đại học|Lượt xem:9323|Tải về:22|Số trang:114 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam, trong đó

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.