/ 23

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC CÁCH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Upload: TuanNguyenThanhTuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 4222|Tải về: 18|Cấp: Đại học

chuyên đề 9: tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay th.s trần quang tuynh i/ đặt vấn đề trên chặng đường lịch sử, phục vụ cách mạng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành y tế việt nam đã giáo dục, xây dựng rèn luyện, bồi dưỡng được nhiều những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng và y đức. ngành y tế tự hào đã có đông đảo các anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang quân y, dân y, các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, chiến sĩ thi đua đã mang hết tinh thần và năng lực phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. trong quá trình phục vụ cách mạng ngành y tế đã có...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.