/ 23

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC CÁCH MẠNG VÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC Y ĐỨC TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY

Upload: TuanNguyenThanhTuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 4783|Tải về: 22|Cấp: Đại học

chuyên đề 9: tư tưởng hồ chí minh về đạo đức của người thầy thuốc cách mạng và vấn đề giáo dục y đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay th.s trần quang tuynh i/ đặt vấn đề trên chặng đường lịch sử, phục vụ cách mạng, phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ngành y tế việt nam đã giáo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]