/ 13

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay

Upload: HahongCam.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 2263|Tải về: 11|Cấp: Đại học

trường đại học lao động xã hội bộ môn mỏc-lờnin tiểu luận tư tưởng hồ chí minh tư tưởng hồ chí minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. sự vận dụng của đảng ta trong giai đoạn hiện nay giáo viên hướng dẫn : nguyễn thị giáng hương sinh viên thực hiện : lê hồng ngoan lớp : c9kt2 hà nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007 a. mở đầu: toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng khách quan, lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng cường sức ép cạnh tranh và tính tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. đối với nước ta, hội nhập kinh tế quốc tế là nhu cầu vừa bức xúc, vừa cơ bản lâu dài. chủ động và tích cực tham gia hội nhập kinh tế quốc tế,...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.