Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:7934|Tải về:15|Số trang:22 | Ngày upload:16/07/2012

bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh nhóm thực hiện: 1.trần thị chung 2.đỗ huy hoàng 3.nguyễn tú linh 4.vũ thị huyền 5.đoàn thị thanh mục lục trang cơ sở hình thà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.