/ 53

Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Upload: KhoaTranAnh.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 21918|Tải về: 90|Cấp: Đại học

chương vii tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới a. mục đích, yêu cầu - mục đích: nghiên cứu làm rõ những nội dung trong tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, từ đó thấy được giá trị to lớn và cần thiết học tập tư tưởng hồ chí minh - yêu cầu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]