/ 53

Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

Upload: KhoaTranAnh.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 20893|Tải về: 43|Cấp: Đại học

chương vii tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới a. mục đích, yêu cầu - mục đích: nghiên cứu làm rõ những nội dung trong tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới, từ đó thấy được giá trị to lớn và cần thiết học tập tư tưởng hồ chí minh - yêu cầu: người học cần nắm vững nội dung các vấn đề sau: + tư tưởng hồ chí minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới + nghiên cứu chuyên đề tư tưởng hồ chí minh văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mơi cần đứng vững trên lập trường và quan điểm mác xít, đường lối chỉ đạo của đảng ta + sinh viên cần nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp b. cấu trúc chương: gồm 4 phần i. tư tưởng hồ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.