/ 15

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người

Upload: PeMi.dokovn|Ngày: 29/11/2011|Lượt xem: 772|Tải về: 2|Cấp: Đại học

tư tưởng hồ chí minh về xây dùng con người i. tư tưởng hồ chí minh về đạo đức: 1. nguồn gốc tư tưởng đạo đức hồ chí minh. tư tưởng đạo đức của hồ chí minh là sự kết tinh đạo đức dân téc và tinh hoa đạo đức nhân loại. trong đó tư tưởng đạo đức của chủ nghĩa mác - lênin đã tạo ra bước ngoặt và chiếm v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]