/ 19

Tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông - ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh- hđh nông nghiệp việt nam hiện naY

Upload: JolinDark.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 8560|Tải về: 7|Cấp: Đại học

đề tài: tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông - ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh- hđh nông nghiệp việt nam hiện nay a. lời nói đầu chủ nghĩa trọng nông là một trong những học thuyết kinh tế nổi bật trong tiến trình lịch sử phát triển của các tư tưởng kinh tế. chủ ngh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]