/ 19

Tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông - ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh- hđh nông nghiệp việt nam hiện naY

Upload: JolinDark.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 7884|Tải về: 7|Cấp: Đại học

đề tài: tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng nông - ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với phát triển cnh- hđh nông nghiệp việt nam hiện nay a. lời nói đầu chủ nghĩa trọng nông là một trong những học thuyết kinh tế nổi bật trong tiến trình lịch sử phát triển của các tư tưởng kinh tế. chủ nghĩa trọng nông đã có những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu kinh tế học cũng như thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. đặc biệt những quan điểm tích cực của trường phái trọng nông vẫn có ý nghĩa lớn đối với việc phát triển cnh- hđh nông nghiệp ở việt nam hiện nay. nước ta tiến hành đổi mới nền kinh tế hơn hai chục năm qua, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển hết sức to lớn. thành tựu mà nền kinh tế đạt được...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.