Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tỷ giá hối đoái - mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải pháp để hoàn thiện chính sách tỷ giá ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2962|Tải về:21|Số trang:27 | Ngày upload:04/03/2012

đề tài: tỷ giá hối đoái - mối quan hệ với cán cân thanh toán quốc tế và giải pháp để hoàn thiện chính sách tỷ giá ở việt nam lời mở đầu đất nước ta hiện nay, đa

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.