/ 51

Tỷ giá hối đoái và việc áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam

Upload: TocNgan.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 2053|Tải về: 3|Cấp: Đại học

lời nói đầu xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. nó là quy luật khách quan mà việt nam cần sớm nắm bắt và vận dụng. việc tham gia vào nền kinh tế khu vực và thế giơi sẽ mở ra cho chóng ta nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp. một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế là ngoại thương. nhân tố quyết định tới sự thành công hay thất bại của chính sách kinh tế đối ngoại phải kể đến vai trò quan trọng của chế độ tỷ giá hối đoái của mỗi quốc gia. chóng ta chưa quên sự can thiệp bất thành của 15 ngân hàng trung ương trước sự sụp đổ của hệ thống tỷ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.