/ 51

Tỷ giá hối đoái và việc áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam

Upload: TocNgan.dokovn|Ngày: 01/03/2012|Lượt xem: 2181|Tải về: 4|Cấp: Đại học

lời nói đầu xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. nó là quy luật khách quan mà việt nam cần sớm nắm bắt và vận dụng. việc tham gia vào nền kinh tế khu vực và thế giơi sẽ mở ra cho chóng ta nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra những th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]