Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tỷ giá hối đoái và việc áp dụng chế độ tỷ giá ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2056|Tải về:3|Số trang:51 | Ngày upload:01/03/2012

lời nói đầu xu hướng quốc tế hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. nó là quy luật khách quan mà việt nam cần

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.