/ 17

UCP 600 VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN THƯ TÍN DỤNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG ĐƯỢC (TRANSFERABLE L/C)

Upload: ThuyNguyen.dokovn012|Ngày: 15/01/2013|Lượt xem: 2176|Tải về: 3|Cấp: Đại học

tröôøng ñaïi hoïc kinh teá tp. hoà chí minh khoa ngân hàng ٭٭٭٭٭٭ bộ môn thanh toán quốc tế đề tài: ucp 600 và các điều khoản liên quan đến thư tín dụng có thể chuyển nhượng được (transferable l/c) giảng viên hướng dẫn: phan chung thủy sinh viên thực hiện: bùi anh luân lớp: nh1- k31 tp.hcm, tháng 6

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]