/ 126

Ứng dụng các mô hình định lượng đánh giá rủi ro tín dụng tại NHTMCP Phương Tây

Upload: HuyenPhan.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 383|Tải về: 3|Cấp: Đại học

phần 1: lời mở đầu hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động truyền thống và quan trọng, hoạt động này ngoài việc mang lại lợi nhuận từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, các chi phí hoạt động.... thì cũng là một trong những nhân tố góp phần để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. tuy nhiên, hoạt động này cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro, có thể gây tổn thất lớn cho ngân hàng nếu xảy ra việc khách hàng không trả nợ cho ngân hàng. chỉ cần một khách hàng mất khả năng trả nợ thì bao nhiêu công sức, lợi nhuận của ngân hàng sẽ bị xóa bỏ một cách nhanh chóng, nếu đây là khoản vay lớn thì nó còn có thể ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính và danh tiếng của ngân hàng....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.