/ 97

Ứng dụng các mô hình định lượng đánh giá rủi ro tín dụng tại NHTMCP Phương Tây

Upload: HuyenPhan.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 571|Tải về: 5|Cấp: Đại học

phần 1: lời mở đầu hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại là một trong những hoạt động truyền thống và quan trọng, hoạt động này ngoài việc mang lại lợi nhuận từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, các chi phí hoạt động.... thì cũng là một trong những nhân tố góp phần để thu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]