Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lí địa phương tỉnh Hải Dương

mở đầu i. lí do chọn đề tài công nghệ thông tin và truyền thông (information and communication technology - ict) là một thành tựu lớn của cuộc cách mạng khoa họ

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:379|Tải về:2|Số trang:82

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày tạo: