Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Địa lí địa phương tỉnh Hải Dương

Cấp:Đại học|Lượt xem:454|Tải về:2|Số trang:82 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu i. lí do chọn đề tài công nghệ thông tin và truyền thông (information and communication technology - ict) là một thành tựu lớn của cuộc cách mạng khoa họ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.