/ 40

Ứng dụng của protease trong công nghệ thực phẩm

Upload: DuyTrungLe.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 1569|Tải về: 5|Cấp: Đại học

mục lục lời mở đầu 3danh mục bảng, hình, sơ đồ 4nội dung 51. tổng quan về protease 5 1.1. giới thiệu chung 5 1.2. phân loại protease 7 1.3. nguồn thu protease vi sinh vật 8 1.3.1. vi khuẩn 8 1.3.2. nấm mốc 9 1.3.3. xạ khuẩn 9 1.4. thu nhận protease từ vi sinh vật 10 1.4.1. tuyển chọn chủng 11 1.4.2. môi trường và phương pháp nuôi cấy vi sinh vật tổng hợp protease 11 1.4.3. phương pháp tách chiết và tinh sạch enzyme ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.