Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ứng dụng của protease trong công nghệ thực phẩm

Cấp:Đại học|Lượt xem:1532|Tải về:5|Số trang:40 | Ngày upload:11/08/2012

mục lục lời mở đầu 3danh mục bảng, hình, sơ đồ 4nội dung 51. tổng quan về protease 5 1.1. giới thiệu chung 5 1.2. phân loại protea

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.