Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ứng dụng kỹ thuật HPLC vào việc tách và phân tích định lượng các clophenol trong nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:1852|Tải về:1|Số trang:68 | Ngày upload:17/07/2012

mở đầu nước là tài nguyên phổ biến nhất trên trái đất che phủ khoảng 71% bề mặt trái đất (khoảng 361 triệu m3) trữ lượng nước được ước tính khoảng 1,5 tỷ m3. tr

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.