Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Ứng dụng kỹ thuật HPLC vào việc tách và phân tích định lượng các clophenol trong nước

mở đầu nước là tài nguyên phổ biến nhất trên trái đất che phủ khoảng 71% bề mặt trái đất (khoảng 361 triệu m3) trữ lượng nước được ước tính khoảng 1,5 tỷ m3. tr

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1276|Tải về:1|Số trang:68

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG HN

Ngày tạo: