Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Ứng dụng phụ gia tạo cấu trúc trong công nghệ chế biến thịt và thủy sản

Cấp:Đại học|Lượt xem:1537|Tải về:10|Số trang:46 | Ngày upload:11/08/2012

đề tài: ứng dụng phụ gia tạo cấu trúc trong công nghệ chế biến thịt và thủy sản 1.1 định nghĩa:phụ gia: theo tcvn: phụ gia thực phẩm là những chất không được co

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.