Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

ứng dụng vi sóng trong chiết xuất polyphenol từ cây chè

Cấp:Đại học|Lượt xem:1633|Tải về:11|Số trang:23 | Ngày upload:11/08/2012

mục lụcmục đích đề tài imục lục ii1. phần tổng quan. 11.1. khái niệm về vi sóng 11.1.1. vi sóng. 11.1.2. cơ sở của chiết vi sóng. 31.1.3. ưu, nhược điểm của vi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.