/ 29

Vai trò của cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô đối với CNH-HĐH ở nước ta

Upload: HoangBaoTrang.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1548|Tải về: 2|Cấp: Đại học

a. lời mở đầu q uá trình chuyển sang kinh tế thị trường và thực hiện cnh-hđh ở việt nam là bước chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế. yêu cầu của sự nghiệp cnh-hđh cũng đã đặt ra nhiệm vụ to lớn đối với công tác cán bộ, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ, khi nói

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]