/ 31

Vai trò của cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô đối với CNH-HĐH ở nước ta

Upload: HoangBaoTrang.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 1276|Tải về: 2|Cấp: Đại học

a. lời mở đầu q uá trình chuyển sang kinh tế thị trường và thực hiện cnh-hđh ở việt nam là bước chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế. yêu cầu của sự nghiệp cnh-hđh cũng đã đặt ra nhiệm vụ to lớn đối với công tác cán bộ, trong đó có công tác quy hoạch cán bộ, khi nói tới vấn đề cán bộ đã có nhiều ý kiến thống nhất rằng con người vừa là chủ thể vừa là đối tượng phục vụ của mọi hoạt động kinh tế xã hội và cũng là nhân tố quyết định sự phát triển xã hội. thực tế cho thấy, những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh trong thời kỳ gần đây là những quốc gia nghèo về tài nguyên thiên nhiên nhưng giàu về tiềm năng "chất xám", các nước thành công trong việc đầu tư và khai...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.