/ 36

Vai trò của chính sách tiền tệ

Upload: ThamDinhGia.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 4542|Tải về: 12|Cấp: Đại học

a. lời mở đầu chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô, mà trong đó ngân hàng trung ương, thông qua các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền kinh tế, nhằm đạt được các mục tiêu về giá cả, sản lượng và công ăn việc làm. do vậy, đối bất cứ một quốc gia nào, đất nước nào cũng cần xem xét, nghiên cứu tình hình nền kinh tế của quốc gia mình để nhằm xây dựng một chính sách tiền tệ phù hợp, đảm bảo được tính hợp lý và thực hiện chúng một cách hiệu quả nhất. qua đó, ta nhận thấy rằng chính sách tiền tệ có một vai trò nhất định trong việc điều hành nền kinh tế của mỗi một quốc gia. sự lùa chọn tính đúng đắn trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ đem lại kết...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.