Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của chính sách tiền tệ

Cấp:Đại học|Lượt xem:4580|Tải về:12|Số trang:36 | Ngày upload:04/03/2012

a. lời mở đầu chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô, mà trong đó ngân hàng trung ương, thông qua các công cụ của mình thực hiện việc ki

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.