Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Vai trò của chính sách tỷ gía hối đoái trong nền kinh tế mở

mục lục lời mở đầu 3 chương i: vai trò của chính sách tỷ gía hối đoái trong nền kinh tế mở 4 i.chính sách tiền tệ và một số công cụ cơ bản 4 1.chính sách tiền t

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:738|Tải về:2|Số trang:48

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: