Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của chính sách tỷ gía hối đoái trong nền kinh tế mở

Cấp:Đại học|Lượt xem:946|Tải về:2|Số trang:48 | Ngày upload:17/07/2012

mục lục lời mở đầu 3 chương i: vai trò của chính sách tỷ gía hối đoái trong nền kinh tế mở 4 i.chính sách tiền tệ và một số công cụ cơ bản 4 1.chính sách tiền t

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.