Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Cấp:Đại học|Lượt xem:12393|Tải về:22|Số trang:26 | Ngày upload:04/12/2011

lời nói đầu đảng ta ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng việt nam. đảng ra đời đã chấm dứt cuộc khủng hoảng lãnh đạo cách mạng nước ta kéo dài hàng mấy chụ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.