Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành

Cấp:Đại học|Lượt xem:2606|Tải về:6|Số trang:13 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đảng cộng sản việt nam là đảng cầm quyền ở việt nam theo hiến pháp, đồng thời cũng là đảng duy nhất được phép hoạt động. theo cương lĩnh và điều lệ chính thức đ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.