/ 18

Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Upload: YulTiSoulmates.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 21824|Tải về: 37|Cấp: Đại học

học viện ngân hàng chủ nghĩa xã hội khoa học đề tài : vai trò của đảng cộng sản việt nam trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . liên hệ với vai trò của đảng cộng sản việt nam trong sự nghiệp cách mạnh việt nam lời mở đầu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan ,song,để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan. trong những nhân tố chủ quan êy thì việc thành lập đảng cộng sản trung thành với sự nghiệp, lợi ých của giai cấp công nhân là yếu tố quyết định đảm bảo cho giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình . đảng cộng sản với vai trò tổ chức ,lãnh đạo đã là chỗ dựa vững chắc cho giai cấp công nhân trên con...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.